Kryždirbystė - žmonės aplinką susikuria patys
Solo Sprendimai

Kaunas, Lietuva

Kryždirbystė

 e.paštas: sidaras@solo.lt;     tel.: 8-650-92090 

4,5 m kryžius Gegužinės kaimo (Kaišiadorių raj) kapinaitėse

Lietuva - kryžių kraštas.

4,5 m aukščio kryžius Gegužinės kaimo (Kaišiadorių raj.) kapinaitėse Tėvo dienai atminti.

Idėjos autorius Antanas Sidaras (kairėje)