Прейскурант услуг Sollo

Действует с 31.12.2020

Скачать документы

MOKĖJIMO PASLAUGŲ KAINYNAS

Klientas, sudarydamas Sutartį, patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Mokėjimo paslaugų kainynu ir už Bendrovės atliktas mokėjimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas sutinka mokėti tokio dydžio Komisinį atlyginimą

Eil. Nr.

Paslauga

Paslaugos aprašymas

Komisinis atlyginimas, Eur

Tarpininko paslaugų teikimo vietose

Sollo programėlėje ir (ar) internetinėje svetainėje

1.

Paskyros tvarkymas

Paskyros atidarymas / uždarymas, administravimas

-

nemokamai

2.

Mokėjimo operacijos:

2.1.

Įmokų krepšelio suformavimas

 

-

nemokamai

2.2.

Įmokų krepšelio apmokėjimas

El. bankininkyste kitame banke

-

Pagal lentelės 2.3, 2.4 punktuose numatytą vienos operacijos įkainį

Banko kortele

-

Pagal Sollo programėlėje suformuotą brūkšninį kodą

nuo 0,00 iki 0,60

0,00 Eur iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2.3.

Mokėjimas į banko sąskaitą

Lėšų pervedimas į Lietuvoje veikiančių bankų, kredito įstaigų, mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų sąskaitas

-

0,00 Eur iki 2021 m. gruodžio 31d.

2.4.

Įmokos už paslaugas priėmimas

Mokėjimas paslaugų teikėjui pagal brūkšninį kodą arba iš pateikto sąrašo

nuo 0,00 iki 0,60

0,00 Eur iki 2021 m. gruodžio 31d.

MOKĖJIMO OPERACIJŲ SOLLO PROGRAMĖLĖJE IR (AR) INTERNETINĖJE SVETAINĖJE LIMITAI

Limitas – Bendrovės nustatytas limitas mokėjimo operacijai ar mokėjimo operacijoms vykdyti, išreikštas pinigine verte. Tai gali būti vienkartinės mokėjimo operacijos ar per tam tikrą laikotarpį (pvz., mėnesį, metus) vykdytinų mokėjimo operacijų sumos limitas.

Bendrovė gali vienašališkai nustatyti ir keisti standartinius ir / ar nustatytus nestandartinius paros operacijų Limitus (pavyzdžiui, jei tai yra privaloma dėl pakeistų teisės aktų, norint užtikrinti atsiskaitymų kortelėmis saugumą ar pan.).

Bendrovė, norėdami apsaugoti Kliento Lėšas, turi teisę dėl svarbių priežasčių atsisakyti padidinti limitus, jei, Bendrovės nuomone, toks limitų padidinimas keltų didelę riziką Kliento Lėšų saugumui.

Bendrovė Kliento operacijoms taiko tokius limitus:

Mokėjimo operacijų pavadinimas

Limito dydis, Eur

Per vieną kalendorinį mėnesį atliktų mokėjimo į banko sąskaitą operacijų limitas

5 000,00

Per vieną kalendorinį mėnesį atliktų visų mokėjimo operacijų limitas

10 000,00

TIPIŠKIAUSIŲ SU MOKĖJIMO SĄSKAITA SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR SĄVOKŲ ŽODYNAS

Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą ir sąvokų žodyną galima rasti https://www.lb.lt/lt/standartizuotos-mokejimo-paslaugu-savokos