Privacy policy

Valid from 8-12-2022

Download the document

SOLLO, UAB (toliau – Bendrovė, SOLLO arba mes) gerbia ir siekia maksimaliai užtikrinti SOLLO
mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) bei SOLLO interneto svetainės www.sollo.lt (toliau –
Svetainė) naudotojų privatumą. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip mes tvarkome
Programėlės ir Svetainės naudotojų (toliau – naudotojai arba Jūs) asmens duomenis ir kitą informaciją,
gautą Jums naudojantis Programėle ir Svetaine Mokėjimo paslaugų teikimo sutartyje (toliau – Sutartis)
nustatyta tvarka.
Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ar keisti Politiką. Naujausią Politikos versiją visada galite pasiekti
naudodamiesi Programėle ar Svetaine, o Politiką pakeitus reikšmingai, Jus papildomai informuosime
atskiru pranešimu (el. paštu). Siekdami užtikrinti, kad naudotojai būtų maksimaliai informuoti apie jų
asmens duomenų tvarkymą, rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Politiką ir atkreipti dėmesį į atliktus
pakeitimus.

I. Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis?
Bendrovė renka ir tvarko Politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais
pagrindais:
– Sutarties tarp Jūsų ir SOLLO sudarymu ir vykdymu.
– Kai naudojatės Programėle – Jūsų atskirai suteiktais sutikimais (leidimais): dėl mobiliojo įrenginio
operacinės sistemos pranešimų siuntimo, dėl prieigos prie mobilaus įrenginio vaizdo kameros, dėl
prieigos prie biometrinių duomenų, dėl prieigos prie mobilaus įrenginio failų saugyklos ir dėl prieigos
prie kontaktų sąrašo.
– Kai naudojatės Svetaine – sutikimu dėl slapukų (angl. cookies) įrašymo Jūsų įrenginyje.
– Jūsų sutikimais dėl bendro pobūdžio pranešimų, priminimų siuntimo.
– Jūsų sutikimais dėl pasirinkto identifikacijos būdo.
– Teisinėmis prievolėmis, kylančiomis ir taikomomis Bendrovei (pvz., pinigų plovimo prevencijos
tikslais).
– Bendrovės ir(ar) trečiųjų asmenų teisėtu interesu (pvz. siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams,
sukčiavimams naudojantis mūsų paslaugomis, gintis nuo pareikštų reikalavimų ar ginti savo teises,
statistinių duomenų rinkimas ir analizė, rinkos analizė ir kt.).
Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti
taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

II. Ar galiu naudotis SOLLO paslaugomis nesusikūrus SOLLO paskyros?
Jūsų patogumui, dalis Programėlės ir Svetainės funkcijų veikia ir nesusikūrus SOLLO paskyros. Pavyzdžiui
– pasirinkus paslaugų teikėjus ir nurodžius mokėtojo kodą ir kitą mokėjimo informaciją, Programėlė ir/ar
Svetainė gali sugeneruoti brūkšninį kodą, su kuriuo suformuotą įmokų krepšelį (iki 600 Eur) galima
apmokėti SOLLO tarpininko kasoje. Atkreipiame dėmesį, kad nesusikūrus SOLLO paskyros, negalėsite
išsaugoti mokėjimo informacijos ateičiai.

III. Kokie statistiniai ir analitiniai asmens duomenys renkami Jums naudojantis Programėle?
Tam, kad galėtų tinkamai veikti, Programėlei būtina prieiti prie tam tikros informacijos, esančios Jūsų
įrenginyje, ir prie tam tikrų įrenginio funkcijų. Jums įsirašius ir įsidiegus Programėlę savo telefone,
Programėlė automatiškai prieis prie šių įrenginio duomenų: mobiliojo įrenginio operacinės sistemos ir
gamyklinio mobilaus įrenginio modelio kodo. Jums nesutinkant, kad Programėlė prieitų prie šių duomenų,
neįsirašykite ir neįsidiekite Programėlės savo mobiliajame įrenginyje, o jei Programėlę įsirašėte ir įsidiegėte
neperskaitę šios Politikos, visada galite ištrinti Programėlę iš savo mobilaus įrenginio.
Jums naudojantis Programėle nesusikuriant SOLLO paskyros, mes nerinksime jokių Jus identifikuojančių
asmens duomenų. Mums bus matomi tik apibendrinti, nepersonalizuoti statistiniai duomenys apie visus
Programėlės naudotojus (pvz., Programėlės naudotojų amžiaus grupė, regionai, aktyvumas/veiksmai
Programėlėje, kiti duomenys iš naudotojų Google ar Apple paskyrų (šie duomenys gaunami iš Google Play
ar App Store platformos, ar, atitinkamai, Google ir (ar) Apple, kaip operacinės sistemos, platformos teikėjo).
Aukščiau nurodytą informaciją rinkti ir apdoroti mums padeda Google teikiama programinė įranga „Google
Analytics“ bei „Google Firebase“. Mūsų Programėlė yra kuriama naudojant „Google Firebase“ programėlių
kūrimo įrankį. „Google Firebase“ ir „Google Analytics“ įrankių pagalba galime rinkti minėtą apibendrintą,
nepersonalizuotą statistinę informaciją apie mūsų Programėlės naudotojus. Visa ši informacija naudojama
siekiant nustatyti Programėlės naudotojų skaičių, amžiaus grupes, regionus, naudojimąsi Programėle ir
remiantis šia informacija tobulinti Programėlę ar atskiras jos funkcijas bei rengti tikslines reklamas,
pritaikytas tam tikroms auditorijoms (pvz., 25-30 metų amžiaus vyrams iš Vilniaus).
Su detalia informacija, kaip Google renka ir naudoja šiuos duomenis, galite susipažinti Google privatumo
politikoje adresu https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Google Analytics“) ir
https://firebase.google.com/support/privacy („Google Firebase“).
Jeigu nesutinkate, kad būtų renkama ši informacija, neįsirašykite ir neįsidiekite Programėlės. Jeigu
Programėlę įsirašėte ir įsidiegėte ir prieštaraujate tolimesniam tokios informacijos rinkimui ir tvarkymui –
deja, bet Jūs nebegalėsite toliau naudotis Programėle. Galite nutraukti naudojimąsi Programėle ją
ištrindami iš savo mobiliojo įrenginio.

IV. Kokie asmens duomenys yra renkami kuriantis SOLLO paskyrą.
Jums nusprendus naudotis visomis Programėlės ir Svetainės funkcijomis ir susikūrus SOLLO paskyrą mes
tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:
– Pasirinktą registracijos būdą bei susijusius asmens duomenis:
o Smart ID. Pasirinkus šį būdą, turėsite Programėlėje ar Svetainėje įvesti savo asmens
kodą.
o M. Parašas. Pasirinkę šį būdą, turėsite Programėlėje ar Svetainėje įvesti savo asmens
kodą ir mobiliojo telefono numerį.
o Nuotolinis patvirtinimas pagal asmens dokumentą. Pasirinkus šį būdą, tvarkysime
šiuos asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, nuotrauka ir
vaizdo įrašas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento tipas, dokumento
numeris, išdavimo data ir vieta). Nuotolinis patvirtinimas pagal asmens dokumentą vyksta
padarant trumpą asmens vaizdo įrašą (siekiant įsitikinti, kad asmuo yra
filmuojamas/fotografuojamas realiu laiku), nufotografuojant asmens veido atvaizdą iš
priekio bei nufotografuojant asmens dokumentą. Tuomet programinė įranga patikrina, ar
nufotografuotas dokumentas atitinka tokiems dokumentams keliamus reikalavimus,
sugretina asmens veido atvaizdo nuotrauką su nufotografuota asmens dokumento
nuotrauka ir nustato, ar tai – tas pats asmuo.
– Jūsų kontaktinę informaciją (telefono Nr., el. pašto adresas, adresas).
– Įgyvendindami teisės aktų reikalavimus, patikrinsime, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo (šie
duomenys apima tokią informaciją, kaip užimamos politinės pareigos ir institucija, kurioje jas
užimate, pareigų pabaigos datą, valstybę, kurioje esate ar buvote politiškai aktyvus, bei informaciją
apie politiškai aktyvius Jūsų artimus šeimos narius), taip pat informaciją apie įvairių valstybių ar
tarptautinių finansų priežiūros institucijų Jums skirtus įspėjimus ir (ar) sankcijas. Ši informacija yra
tikrinama pagal Jūsų registracijos metu pateiktą informaciją: vardą, pavardę, gimimo metus.
Nuotolinio prisijungimo paslaugą pagal paslaugų teikimo sutartį mums teikia duomenų tvarkytojas UAB
„ONDATO“. Su detalia informacija, kaip duomenų tvarkytojas UAB „ONDATO“ tvarko šiuos duomenis,
galite susipažinti jų privatumo politikoje adresu https://ondato.com/privacy-policy/.

V. Kokie asmens duomenys yra renkami, naudojantis SOLLO paskyros funkcijomis?
Besinaudojant įvairiomis Jums prieinamomis SOLLO paskyros funkcijomis (pvz. mokėjimo funkcija),
privalome rinkti tam tikrus Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų asmens duomenis. Jums naudojantis SOLLO
paskyroje siūlomomis funkcijomis mes rinksime ir tvarkysime:
– su mokėjimu susijusius duomenis (mokėtojo kodas, mokėjimo suma, data ir laikas, mokėjimo
būdas, bankas į/iš kurio atliekamas pavedimas, mokėjimo priemonės duomenys, mokėjimo
gavėjas).
– informaciją apie atliekamus mokėjimus, atsiskaitymus bei kitus veiksmus, kurią apdorosime ir
pateiksime Jums patogiu būdu. Galėsite pasinaudoti SOLLO paskyros analitinėmis funkcijomis ir
pasitikrinti savo atsiskaitymų istoriją, taip pat stebėti, kur ir kiek pinigų išleidžiate, kokiems paslaugų
teikėjams dažniausiai mokate ir pan.

VI. Kokie asmens duomenys yra renkami vykdant apmokėjimus?
Apmokėjimus galite vykdyti naudodamiesi mokėjimo inicijavimo paslauga. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad
rengiantis atlikti mokėjimą jūs esate nukreipiami į mūsų partnerio, kuris atlieka mokėjimo inicijavimą jūsų
banke, interneto puslapį. Rekomenduojame susipažinti su mūsų partnerio privatumo nuostatomis,
skelbiamomis: https://neopay.online/lt/privatumo-politika/.
Apmokėjimus taip pat galite vykdyti naudodamiesi savo mokėjimo paslaugų teikėjo išduota mokėjimo
kortele. Tokiu atveju, atsiskaitymo kortelėmis paslaugos teikėjas pateiks mums su mokėjimo įvykdymu
susijusią Jūsų informaciją: mokėjimo kortelės išdavimo šalį ir banką, kortelės numerio pirmuosius šešis ir
paskutinius keturis skaitmenis, kortelės galiojimo datą, kortelės savininko vardą, pavardę, kitą techninę
informaciją, susijusią su mokėjimo kortele).

VII. Kokie duomenys tvarkomi Programėlėje atskirai sutikus ar davus leidimus mobiliajame
įrenginyje?
Jeigu Jūs suteikiate leidimą / duodate sutikimą ir (ar) esate savo mobiliajame įrenginyje nustatę tokius
leidimus / davę sutikimus, Programėlė gali turėti prieigą prie Jūsų mobilaus įrenginio kameros, biometrinių
duomenų (pvz. piršto antspaudo), mobilaus įrenginio saugyklos.
Jums davus atskirą sutikimą dėl pranešimų teikimo, galėsime Jums pateikti pranešimus Programėlėje (dėl
detalesnės informacijos žr. skyrių „Kokius pranešimus Jums siųsime?“).
Jums nedavus leidimo, deja, bet mes negalėsime Jums suteikti ir dalies Programėlės privalumų ar teikti
dalies funkcijų, pvz.:
– Jums nedavus sutikimo dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų teikimo, negalėsime
pateikti Programėlės pranešimų.
– Jums nedavus sutikimo naudotis mobilaus įrenginio saugykla, negalėsite nuskaityti dokumento ar
brūkšninio kodo iš nuotraukos, esančios Jūsų mobiliajame telefone.
– Jums nedavus sutikimo Programėlei naudotis mobilaus įrenginio vaizdo kamera, negalėsite
skenuoti brūkšninių kodų, atlikti nuotolinio patvirtinimo pagal asmens dokumentą.
– Jums nedavus sutikimo naudoti biometrinius duomenis (piršto antspaudus, veido atvaizdo ir pan.),
negalėsite naudoti savo biometrinių duomenų prieigai prie Programėlės, o turėsite naudoti 5
skaitmenų saugos kodą.
Pažymėtina, kad mes nerenkame ir nesaugome Jūsų biometrinių duomenų (pvz., piršto antspaudo ar
veido atvaizdo), jei juos naudojate, siekdami apsaugoti prieigą prie Programėlės. Šie Jūsų duomenys, jeigu
Jūs pasirinkote tokį prieigos prie Programėlės paskyros būdą, yra saugomi tik Jūsų mobiliajame įrenginyje.
Taip pat svarbu paminėti, kad Jums suteikus prieigą prie mobilaus įrenginio vaizdo kameros, prie mobilaus
įrenginio saugyklos, mes neprieisime prie ir nerinksime Jūsų daromų / išsaugotų nuotraukų, bei jokių kitų
duomenų.

VIII. Kokie duomenys renkami Svetainėje slapukų pagalba?
Tuo atveju, kai lankotės Svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis,
kai juos suteikiate. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo
pagrindu.
Su informacija apie slapukų pagalba renkamus duomenis galite susipažinti mūsų Slapukų politikoje.

IX. Kokie asmens duomenys yra renkami bendraujant su Jumis ir administruojant Jūsų
užklausas?
Jūsų pateikiamus asmens duomenis tvarkome, kai pateikiate prašymą, užklausą ir (ar) skundą elektroniniu
paštu, paštu, telefonu. Tokiu atveju tvarkome tuos duomenis, kuriuos pateikiate savo užklausoje bei Jūsų
kontaktinius duomenis (pvz., jei užklausą pateikėte el. paštu – Jūsų el. pašto adresą).
Šiuo duomenis tvarkome siekdami administruoti ir įgyvendinti prašymus, užklausas ir (ar) skundus, užtikrinti
savo teikiamų paslaugų kokybę bei remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais
pateikdami prašymą, užklausą ir (ar) skundą Bendrovei.

X. Kokius pranešimus Jums siųsime?
Į Jūsų paskyroje nurodytą el. pašto adresą Jums siųsime pranešimus apie Svetainės ir/ar Programėlės
funkcionalumų ir/ar paslaugos teikimo taisyklių bei kitus esminius pasikeitimus pvz. šios Politikos
atnaujinimą.

XI. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?
Gautus, surinktus, sugeneruotus asmens duomenis mes naudojame siekdami šių tikslų:
– užtikrinti tinkamą Programėlės ir Svetainės administravimą, ir visų SOLLO paskyros funkcijų
veikimą, tobulinimą, plėtrą;
– suteikti Jums galimybę naudotis visomis SOLLO paskyros funkcijomis: atlikti mokėjimus,
atsiskaityti kasose, stebėti savo pirkimo įpročius, bei visomis kitomis funkcijomis, aprašytomis
Sutartyje ir Politikoje;
– stebėti ir analizuoti naudojimąsi SOLLO paskyra, Programėle, Svetaine ir ieškoti būdų, kaip ją
padaryti patogesne Jums, vykdyti statistikos tyrimus, analizę;
– suteikti Jums informaciją ir priminimus apie nebaigtus ar artėjančius mokėjimus, informaciją apie
SOLLO paskyros, Programėles, Svetainės ar Sutarties ir Politikos pakeitimus ir atnaujinimus;
– sudaryti Jums galimybę bendrauti su mumis (pateikti savo klausimus, skundus, prašymus,
nuomonę ir pan.) bei kontaktuoti su Jumis dėl SOLLO paskyros, Programėlės, Svetainės
panaudojimo, veikimo;
– stebėti naudojimąsi SOLLO paskyra, siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, neteisėtam
panaudojimui, teisės pažeidimams, sukčiavimui;
– vykdyti mums taikomus teisinius reikalavimus ir teisines prievoles, įskaitant teisės aktų
reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija ir tarptautinių
sankcijų įgyvendinimu;
– spręsti ginčus ir kilusias problemas dėl naudojimosi SOLLO paskyra, Programėle ar Svetaine;
– atlikti kitus veiksmus, reikalingus siekiant užtikrinti tinkamą SOLLO paskyros, Programėlės ir
Svetainės veikimą.

XII. Kiek laiko saugosime Jūsų duomenis?
Registruotų SOLLO paskyros naudotojų duomenis bei informaciją apie atliktus mokėjimus saugosime
teisės aktų nustatytą laiko tarpą arba tiek, kiek to reikia tvarkymo tikslams pasiekti.
Apibendrinti duomenys apie visus Programėlės naudotojus (pvz., Programėlės naudotojų amžiaus grupė,
regionai, kiti duomenys iš naudotojų Google ar Apple paskyrų (šie duomenys gaunami iš Google Play ar
App Store platformos, ar, atitinkamai, Google ir (ar) Apple, kaip operacinės sistemos, platformos teikėjo)
bus saugojami tol, kol naudotojams bus prieinama Programėlės paslauga. Apibendrinti duomenys, gauti
naudojantis „Google Analytics“ ir „Google Firebase“ funkcionalumais bus saugomi vienerius metus.
Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų (įskaitant duotus sutikimus) saugojimą galime
vykdyti, kai:
‒ Tai yra būtina tam, kad galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti
savo teises.
‒ Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas.
‒ Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui.
‒ Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais
tikslais.
‒ Egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai ir terminai asmens duomenų saugojimui (pvz.,
pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose).

XIII. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
Išskyrus žemiau nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos ekonominėje erdvėje
(toliau – EEE). Šiuo metu neketiname perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias
valstybes.
Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys ar duomenys, generuojami apsilankius
mūsų svetainėje (tokie kaip IP adresas, vieta, slapukai, Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai
ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje
susijusi informacija) bendro naršymo svetainėje stebėsenos, statistikos, užimtumo, analizės,
funkcionalumo užtikrinimo bei susijusiais tikslais gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi prieinamais
tiek EEE tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz. naudojantis „Google Analytics“, „Facebook Ads“
ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra
Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEE valstybėse įsteigtos (veikiančios) bendrovės.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga
nei EEE valstybėse. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei
duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir
kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir
saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei
teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas standartines
sutarčių sąlygas (angl. standart contractual clauses) arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais
pagrindais ir sąlygomis.

XIV. Kam galime perduoti Jūsų duomenis?
Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti
Programėlę ir Svetainę. Tokiais asmenimis gali būti Programėlės ar Svetainės kūrėjai, plėtotojai, mobiliųjų
programėlių ir aplikacijų prekyvietės, asmens tapatybės patikrinimo (verifikacijos) paslaugų teikėjai,
duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų
teikėjai, mobiliųjų programėlių priežiūros paslaugų teikėjai, pranešimų (įskaitant internetinės ir mobiliųjų
programėlių), rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, kiti
paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra
būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai
gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų
saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus susitarimus.
Informacija apie atliktus mokėjimus yra perduodama paslaugų teikėjams, už kurių paslaugas atsiskaitote ir
sąskaitas apmokate SOLLO paskyros pagalba, asmenims, kuriems atliekate pinigų perlaidas SOLLO
paskyros pagalba.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami partneriams ir paslaugų teikėjams, kurie užtikrina ir palaiko
Programėlės ir Svetainės veikimą arba jų funkcijų veikimą (pvz., bankams, mokėjimo paslaugų teikėjams,
kt.). Programėlės ir Svetainės savininko reorganizavimo, verslo perleidimo ir kitais panašiais atvejais
duomenys gali būti perduoti teisių perėmėjams, verslo įgijėjams.
Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenys gali būti perduodami bendrovėms, veikiančioms už EEE ribų,
pavyzdžiui į JAV (Google ir pan.). Bendrovė užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti tik tuo atveju,
jeigu yra pakankamas pagrindas numatytas BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų
perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų
apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais,
sąlygomis ar išimtimis, numatytomis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR).
Bendrovė imsis pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis
BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, jei tai yra būtina, duomenų tvarkymo ar teikimo
sutarčių papildymą standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl duomenų
apsaugos). Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami
už EEE ribų, o taip kitais susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu info@sollo.lt.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, pvz.,
policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal
galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų
pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
Esant Jūsų sutikimui, duomenys gali būti atskleidžiami sutikime nurodytiems asmenims.

XV. Kaip apsaugome Jūsų duomenis?
Bendrovė Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti pasitelkia įvairias fizines, technines ir organizacines
saugumo priemones. Mes įsipareigojame dėti pagrįstas pastangas Jūsų asmens duomenų apsaugai, tačiau
norime atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, perduodama internetu yra pažeidžiama ir dėl to
rekomenduojame tinkamai apsaugoti savo įrenginius – nediegti nežinomos programinės įrangos,
nesilankyti įtartinuose interneto svetainėse, saugoti savo slaptažodį ir kitus prisijungimo duomenis.

XVI. Kokios yra Jūsų teisės?
Jūs, kaip duomenų subjektas, teisės aktų nustatyta apimtimi, atvejais ir sąlygomis turite šias teisės aktų
nustatytas teises:
– Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis.
– Teisę prašyti ištaisyti savo asmens duomenis.
– Teisę prašyti ištrinti asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą.
– Teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
– Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
– Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo
pagrindu.
– Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos rasite
adresu www.vdai.lrv.lt).
Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (įskaitant savo sutikimo atšaukimą ar nesutikimą dėl
Jūsų duomenų naudojimo), taip pat skundus, pranešimus ar prašymus duomenų subjektai gali pateikti el.
paštu: info@sollo.lt . Teisės yra įgyvendinamos atsižvelgiant į sąlygas, ribojimus ir išimtis, numatytas teisės
aktuose.
Dalį savo teisių galite įgyvendinti patys:
– keisti savo sutikimus / leidimus SOLLO paskyroje;
– keisti nustatymus, parinktis mobiliojo įrenginio operacinės sistemos nustatymuose;
– susipažinti su savo mokėjimų istorija, naudojantis SOLLO paskyra;
– pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę.
Jūs galite nutraukti naudojimąsi Programėle bet kuriuo metu, ištrindami Programėlę iš savo mobiliojo
įrenginio. Tokiu atveju mes nustosime rinkti duomenis, susijusius su naudojimusi Programėle, tačiau ir
toliau tvarkysime apie Jus surinktus duomenis, kol Jūs naudojotės Programėle (žr. skyrių „kiek laiko
saugosime Jūsų duomenis“). Suėjus nusistatytiems saugojimo terminams, Jūsų duomenis sunaikinsime
arba negrįžtamai ir patikimai nuasmeninsime.

XVII. Susisiekite su mumis
Duomenų valdytojas:
SOLLO, UAB
Juridinio asmens kodas: 302575294
Reg. adresas: Mamoničių g. 3, 02300, Vilnius, Lietuva
Būstinės adresas: Zietelos g. 3, 03160, Vilnius, Lietuva
(el. paštas) info@sollo.lt
(tel. Nr.) 8 5 2043011

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
el. pašto adresas dpo@sollo.lt
pašto korespondencijos adresas:
Duomenų apsaugos pareigūnui
Sollo UAB
Zietelos g. 3, 03160, Vilnius, Lietuva

XVIII. Politikos galiojimas
Politika galioja nuo 2022 m. gruodžio 08 d. Jei pakeisime Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją
Programėlėje ir Svetainėje.